دوباره به آسمان نگاه کن

همه چیز از یک تجربه دانشجویی شروع شد. حالا که دانشگاه تمام شده، به یاد آن روزها تجربه را ادامه می دهیم. اما هدف همچنان همان است که بود

لبيک يا حسين

  حسينيا محرمه، ديگه بايد کاری کنيد حضرت عباسی برا حسين علمداری کنيد      لبيک يا خامنه ای لبيک يا حسين است ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- و اما بعد: متن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید
تیر 88
1 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
3 پست
دی 81
4 پست